| За нас | Галерия | Записване | Предстоящо | Кариера | Контакти

Математика и БЕЛ

Курсове:
Подготвителният курс по български език и литература за кандидатстване в езикови и математически гимназии цели:
•    Овладяване на определен набор от знания заложени в програмата за 7ми клас, понятия, свързани с литературния процес и определен терминологичен набор.
•    Упражнеия върху текстове одобрени от МОМН.
•    Овладяване на правописни норми, пунктуационни умения, умения да се използват изразните възможности на българския език.
•    Практически занимания върху новите тестове, одобрени от МОМН.

Подготвителният курс по математика за кандидатстване в езикови и математически гимназии предлага:
•    Разработване на необходимия теоретичен материал – основни дефиниции, теореми и методи за решаване на основни типове задачи
•    Преговор на учебния материал от 5, 6, 7-ми клас.
•    Подбрани са голям брои задачи за упражнения - тези задачи са с трудност училищно ниво до по-сложно ниво.


КОМБИНИРАН КУРС ПО МАТЕМАТИКА И ЛИТЕРАТУРА
Ползва се отстъпка при едновременно записване в курс по литература и курс по математика.
Провеждат се по 6 учебни часа седмично:
математика - 3 уч. часа,
литература - 3 уч. часа.

•    Курсовете се водят от квалифицирани преподаватели.
•    Групите са малки - до 8 курсисти.
•    Родителите получават актуална информация за учебния процес - организират се периодични родителски срещи и консултации с преподавателите. По този начин родителите се информират за нивото на знанията на детето си и неговото присъствие на занятията, както и за евентуални проблеми в процеса на обучение.
•    По време на коледната и великденската ваканция и след края на учебната година (в дните преди изпитите), се предлагат и допълнителни интензивни курсове.
•    Пробни изпити - подготовка за техниката на самия изпит. След взимането на всеки тематичен раздел от материала се провеждат пробни изпити върху взетия до момента материал. Петнадесет дни преди изпита се провежда пробен изпит върху целия материал. На база на резултатите от него, в оставащото време се доусъвършенства техниката на всяко дете в необходимата насока.
•    Не е задължително да сте наш курсист, за да се запишете за участие в пробните изпити и да проверите уменията и подготовката си. Таксата за изпита се заплаща еднократно и в нея са включени проверка и консултация.

Индивидуално обучение:
•    Имате възможност да изберете и индивидуално обучение на разумни цени.
•    Индивидуалните занимания се извършват с преподавател в учебния център, като може и в дома на ученика.