| За нас | Галерия | Записване | Предстоящо | Кариера | Контакти

Индивидуални уроци

При този вид обучение занятиата се провеждат индивидуално само с вас и специалиста в съответната област.

 

Предимствата са:
•    Вие заедно с преподавателя избирате най-подходящата учебна система и определяте програмата, по която ше протече подготовката по съответния език или предмет.
•    Преподавателят  се съобразява изцяло с вашето темпо на учене и усвояване. Едно ниво може да се вземе за повече или по-малко от определеното време за един курс – вие определяте броя часове и времето, в което ще продължи усвояването на съответния предвиден материал.
•    Начинът на заплащане е гъвкав – може да предплащате час за час, или да платите пакет от часове, като се възползвате от различните отстъпки.
•    Занятията се провеждат в удобно за вас време, съобразено с програмата на нашия преподавател и заетостта на залите, с които разполагаме. Възможно е да си запазите постоянни часове в нашата програма, които предварително заплащате.
•    При отсъствие от ваша страна или ненавременно уведомяване за промяна на записания час, часовете се броят за нормално взети. Държим на вашата коректност.
•    Ние запазваме правото си при отсъствие на преподавателя титуляр, да намерим негов заместник.
•    При прекъсване на индивидуалното обучение за повече от 1 месец без предварителна уговорка с мениджъра, школата не връща пари за неусвоените часове и губите правата си да продължите своето обучение от предплатения пакет часове.